Nejbližší akce:

15.3. Maškarní bál – Karneval

27.3. Noc s Andersenem

Jarní úklid obce

Velikonoční jarmark

15.-27.3. přijímací pohovory pro zájemce o 2.stupeň ZŠ

do 15.4. přihlášky na příměstské tábory

do 30.4. přihlášky do komunitní školy 1.stupeň

15.5. narozeniny Dokolečka

začátek června – dětský den na fotbalovém hřišti

13. – 17.7. příměstský tábor Slované (příběh a život v historii našich prapředků)

20. – 24.7. Summer camp (tábor s angličtinou) – Materiály a recyklace

10. – 14.8. výtvarný tábor pro mladší a starší děti – Cestování časem do budoucnosti

Comments are closed.