Nejbližší akce:

15.3. Maškarní bál

27.3. Noc s Andersenem

Jarní úklid obce

Velikonoční jarmark

do 15.4. přihlášky na příměstské tábory

do 30.4. přihlášky do komunitní školy

15.5. narozeniny Dokolečka

začátek června – dětský den na fotbalovém hřišti

13. – 17.7. příměstský tábor

20. – 24.7. Summer camp (tábor s angličtinou)

10. – 14.8. výtvarný tábor pro mladší a starší děti

Comments are closed.