DOKOLEČKA - centrum pro rodinu

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021 (29.3.2021 19:45)

Milí rodiče, případně další zájemci.
Nabízíme vám během letních prázdnin 3+2 příměstské tábory, které se uskuteční v případě dostatečného zájmu. Vyplněním dotazníku si předběžně rezervujete místo na vámi vybraném táboře, v případě naplnění kapacity budete zařazeni mezi náhradníky (záleží na pořadí v tomto rezervačním formuláři).
Rezervace míst bude uzavřena 10.4.! Po té vám zašleme závaznou přihlášku, případně nabídneme místa jiným zájemcům (náhradníkům).

Zde rezervační formulář

INFORMACE K TÁBORŮM: u všech táborů je zajištěna strava (svačiny i oběd) a pitný režim, v případě zájmu o všechny tábory promyslíme případnou slevu :))

1) STARÉ JAPONSKO (tábor s příběhem) – pořádá Dokolečka z.s., týdenní tábor (po-pá, 8.15-16.30)
program: příběh a život ve starodávném Japonsku
Termín: 19.-23.7.
Kapacita: 20, věk 5-16
Cena: 1800 Kč
KAPACITA NAPLNĚNA – POUZE NÁHRADNÍCI

2) TÁBOR S ANGLIČTINOU – konaný ve spolupráci s jazykovou školou Mortimer z Říčan. Jedná se o týdenní (pondělí-pátek) kurz: 3 hodiny angličtiny s intenzivní angličtinou + doprovodný program. Můžete zvolit buď jen polodenní variantu nebo celodenní (8.15-16.30h). Věkový rozsah 5-15 let, rozdělení podle věku a pokročilosti.
Dopolední angličtina pro děti 5 -10 let
Odpolední angličtina pro děti 11-15 let
Termín: 26.-30.7.
Kapacita: 20 (skupinky max. po 10 dětech)
Cena: 2000 Kč (polodenní) / 3000 Kč (celodenní) – tato cena je garantována při dostatečném počtu zájemců, sleva cca 250 Kč v případě, že dítě nebude mít obědy

3) VÝTVARNÝ TÁBOR – pořádá Dokolečka z.s., týdenní tábor (po-pá, 8.15-16.30h), téma VČELÍ KRÁLOVSTVÍ, věkový rozsah 5-15 let (děti budou rozdělené do dvou skupin dle věku).
program: poznáme život včel zblízka (ale nemusíte se bát, že bychom děti brali mezi živé včely :), společně to výtvarně prožijeme, vyzkoušíme opět různé techniky.
Termín: 2.-6.8.
Kapacita: 24
Cena: 1600 Kč

Ve spolupráci s HEJBEMESE.CZ pořádáme v areálu komunitní školy Dokolečka tyto dva tábory – v dotazníku zjišťujeme jen zájem. Abyste měli jistotu, že se na tábory dostanete, kontaktujte přímo pana Kosíka přes www.hejbemese.cz . Vaše kontakty mu také předáme, ale s delší časovou prodlevou.
Tábory jsou sportovní, zaměřené na parkour, florbal, tanec, aerobic,..

4 a 5) SVĚT NINJŮ
věkový rozsah 6-15 let (děti budou rozdělené do skupinek).
program: osvojení si života skutečných ninjů, ukázky bojových umění, hry a sport, příprava japonského čaje, celý týden v pohybu
Termíny: 5.-9.7. / 12.-16.7.
Kapacita: min.8 dětí, max.20
Cena: 2 200 Kč (sourozenec 2000)

Ještě jednou odkaz na rezervaci míst

AKTUALITY Z DOKOLEČKA (1.2.2021 10:47)

 • Všechny akce pro veřejnost jsou od 10/2020 zrušené
 • Vzhledem k opatřením není možné setkávání v herničce
 • Částečně je v provozu Odpolední dětský klub
 • Komunitní škola funguje v omezeném režimu: pro nejmenší děti je otevřená každý den, pro ostatní online provozu

KLUB KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (1.2.2021 10:45)

AKTUÁLNĚ PRO ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ V DOKOLEČKU – 1. STUPEŇ

Jelikož nepatříme do systému registrovaných škol, neprobíhá u nás klasický zápis. Zájemci mají možnost individuální konzultace a náslechů ve třídě.

Probíhá to ideálně tak, že se nejdříve přijedete podívat, jestli se Vám bude prostředí zamlouvat, jestli na Vás budeme působit dobře my, průvodkyně, jestli budete mít opravdu chuť do této naší „školičky“ chodit. Když přijedete v čase mimo vyučování, tak budeme mít určitě větší prostor na povídání, Vaše i naše otázky a oťukání se. Pokud bude první dojem ok, pak se můžeme domluvit i na návštěvě přímo ve výuce. Termín je potřeba si domluvit alespoň týden před plánovanou návštěvou.

Náhledy do výuky: řešíme individuálně, ale omezujeme na maximálně 2x za měsíc.

Předpokládáme, že budeme moci pro příští rok nabídnout cca 10 volných míst pro prvňáčky.

Při výběru dětí posuzujeme zejména:

 • přístup rodičů ke vzdělávání dětí
 • „genderovou“ vyváženost (vyrovnaný počet chlapců a dívek)
 • reakce dítěte ve skupině ve zkušebním dnu/týdnu
 • ročník, do kterého nastupují (přijímáme děti od 0. do 7.třídy)

Přihlášky nových zájemců o členství v Klubu komunitního vzdělávání přijímáme do 20.4.2021 (pořadí přijetí přihlášek nehraje v přijímacím řízení roli).

1.stupeň:

Novinkou je tzv. ZKUŠEBNÍ TÝDEN, kdy se skupinka dětí zájemců o první třídu (příp. nultý ročník) začlení do programu školy. Slibujeme si od toho, že více poznáte prostředí, průvodce, fungování, a my zase vás a vaše děti. Proto máte-li o vzdělávání u nás zájem a ještě jste nepodali přihlášku, ozvěte se, ať vás můžeme včas kontaktovat s informacemi o průběhu týdne na zkoušku. Absolvování zkušebního týdne je jednou z podmínek následného přijetí vašeho dítěte/vašich dětí.

– zkušební týden bude probíhat 26.-30.4. (pokud situace dovolí)- zájemci o přijetí do jiných ročníků (2.-5.) by měli absolvovat zkušební den ve škole ve skupině svých vrstevníků.

Do 15.5. budete vyrozuměni, zda jsme vaše dítě ke vzdělání v naší škole přijali.

Vzory přihlášek je možné si stáhnout v sekci dokumenty. Povinné přílohy k přihlášce není nutné dodat do uvedeného data, to jsou formality, které můžeme řešit společně i po přijetí dítěte ke vzdělávání. Důležité je, aby dítě absolvovalo zápis na jakoukoliv základní školu zapsanou v rejstříku školství. Z hlediska nutných příloh dále doporučujeme brzké objednání do pedagogicko-psychologické poradny, bez tohoto doporučení není možné zažádat o individuální vzdělávání.

Těšíme se na nové zájemce, kteří obohatí naši komunitu!

Aktuální informace z Dokolečka (11.5.2020 15:24)

 • hernička a další aktivity zatím stále mimo provoz (určitě do konce května)
 • zatím není ani pravděpodobné, že by se mohl uskutečnit dětský den
 • s letními příměstskými tábory zatím počítáme, i když budeme muset zařadit možná nějaká opatření k ochraně dětí i nás

ZRUŠENO!!!! KARNEVAL (24.2.2020 23:42)

Vzhledem k nařízení vlády ČR rušíme akci, která shromažďuje více jak 100 osob . Plánujeme spojit akci s Dětským dnem 31.5., to už snad bude Evropa bez epidemie.

DOKOLEČKA z.s.

pořádá v kulturním sále v Doubravčicích

KARNEVAL

15.3.2020

15:00 -17:00H

TĚŠÍ SE NA VÁS MODERÁTOR HOPSÍK

Vstupné: děti 60,- / dospělí 20,- Kč

Sponzoři: Obec Doubravčice, Arnošt s.r.o., Sicar s.r.o.

Letní příměstské tábory (2.2.2020 22:53)

Letos pro vás chystáme 3 letní příměstské tábory:

 • příměstský tábor SLOVANÉ v termínu 13.-17.7. KAPACITA NAPLNĚNA
 • tábory financované částečně z ESF:

-summer camp (tábor s angličtinou) 20.-24.7.

-výtvarný tábor pro mladší a starší děti 10.-14.8. ZBÝVÁ POSLEDNÍCH PÁR MÍST

1) SLOVANÉ (tábor s příběhem) – pořádá Dokolečka z.s., týdenní tábor (po-pá, 8.15-16.30)
program: příběh a život Slovanů – Vydejte se s námi do časů temného dávnověku, kdy první Slované osídlili naší zemi, oseli širá pole a vystavěli pevná hradiště. V průběhu tábora se rozdělíme do slovanských rodů, budeme budovat své vesnice, pěstovat plodiny a rozvíjet řemesla, ale také volit knížata, hlasovat na sněmu a bránit svoji zem.
Termín: 13.-17.7.
Kapacita: 20, věk 5-16
Cena: 1800 Kč

2) TÁBOR S ANGLIČTINOU – konaný ve spolupráci s jazykovou školou Mortimer z Říčan, financovaný částečně z ESF OZP. Jedná se o týdenní (pondělí-pátek) kurz: 3 hodiny angličtiny s intenzivní angličtinou + doprovodný program. Můžete zvolit buď jen polodenní variantu nebo celodenní (8.15-16.30h). Věkový rozsah 5-15 let, rozdělení podle věku a pokročilosti.
Dopolední angličtina pro děti 5 -10 let
Odpolední angličtina pro děti 11-15 let
Termín: 20.-24.7.
Kapacita: 20 (skupinky max. po 10 dětech)
Téma: Materiály a recyklace
Cena: 2000 Kč (polodenní) / 3000 Kč (celodenní) – tato cena je garantována při dostatečném počtu zájemců, sleva cca 250 Kč v případě, že dítě nebude mít obědy

3) VÝTVARNÝ TÁBOR – pořádá Dokolečka z.s., částečně financovaný ESF OPZ, týdenní tábor (po-pá, 8.15-16.30h), téma STROJ ČASU – VÝLET DO BUDOUCNOSTI, věkový rozsah 5-15 let (děti budou rozdělené do dvou skupin dle věku).
program: vyrobíme si stroj času, budeme kreslit komiksy, vyrábět a tvořit dle naší fantazie to, co bychom mohli v budoucnosti potkat, vyzkoušíme opět různé techniky.
Termín: 10.-14.8.
Kapacita: 24
Cena: 1600 Kč

Rezervace míst zde: tábory 2020

Nejbližší akce: (2.1.2020 22:51)

15.3. Maškarní bál – Karneval

27.3. Noc s Andersenem

Jarní úklid obce

Velikonoční jarmark

15.-27.3. přijímací pohovory pro zájemce o 2.stupeň ZŠ

do 15.4. přihlášky na příměstské tábory

do 30.4. přihlášky do komunitní školy 1.stupeň

15.5. narozeniny Dokolečka

začátek června – dětský den na fotbalovém hřišti

13. – 17.7. příměstský tábor Slované (příběh a život v historii našich prapředků)

20. – 24.7. Summer camp (tábor s angličtinou) – Materiály a recyklace

10. – 14.8. výtvarný tábor pro mladší a starší děti – Cestování časem do budoucnosti

PF 2020 (2.1.2020 22:46)

Všem členům, příznivcům, přátelům, uživatelům, spolupracovníkům a také všem rodinám v Doubravčicích a okolí přejeme krásný nový rok nejen v Dokolečku!

22.12. rozdávání Betlémského světla (5.12.2019 19:31)

Přijďte si zazpívat koledy a vánočně se naladit v 17h u kapličky na návsi v Doubravčicích.

S sebou lucerničky, svíčky, dobrou náladu, hudební nástroje, kdo má chuť…

SVĚTOVÝ DEN LASKAVOSTI (12.11.2019 23:41)

13.11.

Připojte se také ke světovému dni laskavosti a udělejte jakoukoliv laskavost někomu ve svém okolí!

8.11. CESTA ZA SVĚTÝLKEM (8.10.2019 23:13)

V PÁTEK 8.11.2019

OD 17:30 HODIN

13. ROČNÍK LAMPIONOVÉHO PRŮVODU

SRAZ U OBECNÍHO ÚŘADU

 • SHROMAŽĎĚNÍ, PRODEJ A PŘÍPRAVA LAMPIONŮ OD 17:00 DO 17:30, prosíme, přijďte včas, aby mohl průvod vyrazit opravdu načas!
 • V MÍSTĚ STARTU PRODEJ LAMPIONŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (hůlky, svíčky, bezpečnostní světýlka pro nejmenší děti) – za příznivé ceny

TAKŽE NEMUSÍTE S SEBOU NIC NOSIT, STAČÍ PŘIJÍT!

 • V 17:30 VYRAZÍ PRŮVOD NA TRASU – VÍCEMÉNĚ MIMO HLAVNÍ SILNICI, VHODNÉ I PRO MALÉ DĚTI.

Nebude chybět něco teplého na zahřátí

CO S SEBOU:DOBROU NÁLADU A TEPLÉ OBLEČENÍ

VSTUPNÉ: DOBROVOLNÉ

72 HODIN DOBROVOLNICTVÍ (8.10.2019 23:11)

Již 5. rokem se připojujeme k celorepublikovému projektu 72 hodin dobrovolnictví. Tato akce probíhá ve dnech 10.-13.10.

Dokolečka bude letos stavět altánek jako zázemí nejen pro učení, ale třeba i pro příměstské tábory. Dále se s dětmi vypravíme do blízkých konců lesa a vysbíráme střepy, plechovky, odpadky, abychom se tam nemuseli bát sbírat přírodniny a hrát si.

ŠKOLNÍ ROK 2019/20 (8.10.2019 23:08)

Září už je za námi a v Dokolečku se vše rozjíždí.

 • Rodiče s nejmenšími dětmi mohou pravidelně navštěvovat herničku ve Slunečné (většinou úterky cca od 10 hodin) – sledujte FB Události v Doubravčicích
 • V komunitní škole se schází nyní 33 dětí od předškoláků až po šestou třídu.
 • Díky Nadačnímu fondu Avast jsme získali vybavení do tělocvičny a rozjeli jsme pondělní aktivitu „volná tělocvična“ aneb Dokolečka v pohybu. Případní zájemci se mohou ozvat a přidat se k nám. Velký dík patří také Jardovi Prknovi, který nám propůjčil pro tuto aktivitu kulturní sál. Děti z komunitní školy sem chodí i na „školní“ tělocvik.

2.6. DĚTSKÝ DEN (7.5.2019 19:03)

ANEB

CESTA KOLEM SVĚTA

HŘIŠTĚ TJ SOKOL DOUBRAVČICE

14:30-17:00 HODIN

ČEKÁ NA VÁS OBJEVNÉ ODPOLEDNE

 PLNÉ ZÁBAVNÝCH SOUTĚŽÍ, VČETNĚ SKÁKACÍHO HRADU A HASIČŮ

výdej soutěžních kartiček 14:30-15:00

OBČERSTVENÍ a DROBNÁ ODMĚNA PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA SAMOZŘEJMOSTÍ

V stupné dobrovolné

V případě nepříznivého počasí se akce bez náhrady ruší

Pořádá DOKOLEČKA z.s. za podpory obce Doubravčice , TJ SOKOL Doubravčice

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019 (10.4.2019 20:57)

Milí rodiče, případně další zájemci.
Nabízíme vám během letních prázdnin 3 příměstské tábory. Vyplněním dotazníku si předběžně rezervujete místo na vámi vybraném táboře, v případě naplnění kapacity budete zařazeni mezi náhradníky (záleží na pořadí v tomto rezervačním formuláři).

https://forms.gle/L1sW9mL851nAjg7c6
Po 15.4. rozesíláme závazné přihlášky, případně nabídneme místa jiným zájemcům (náhradníkům).

INFORMACE K TÁBORŮM: u všech táborů je zajištěna strava (svačiny i oběd) a pitný režim.
1) S HUDBOU KOLEM SVĚTA – pořádá Dokolečka z.s., týdenní tábor (po-pá, 8-16)
program: vytváření skladeb, zkoumání hudebních nástrojů, poznávání hudebních stylů a žánrů, vyrábění vlastních nástrojů, různí hosté s různými hudebními zážitky, možnost využití vlastních nástrojů nebo jen zpěv + nástroje z Dokolečka, na každý den jiné hudební téma
Termín: 8.-12.7.
Kapacita: 15, věk neomezený
Cena: 1500 Kč

KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA, PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY POUZE PRO NÁHRADNÍKY

V rámci projektu financovaného ESF (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009264)

PRÁZDNINY V DOKOLEČKU

Logo OPZ barevn+ę

pořádáme tyto tábory:

2) TÁBOR S ANGLIČTINOU – konaný ve spolupráci s jazykovou školou Mortimer z Říčan. Jedná se o týdenní (pondělí-pátek) kurz: 3 hodiny angličtiny s intenzivní angličtinou + doprovodný program. Můžete zvolit buď jen polodenní variantu nebo celodenní (8-16h). Věkový rozsah 4-15 let, rozdělení podle věku a pokročilosti.
Dopolední angličtina pro děti 4 -10 let
Odpolední angličtina pro děti 11-15 let
Termín: 22.-26.7.
Kapacita: 20 (skupinky max. po 10 dětech)
Cena: 2000 Kč (polodenní) / 3000 Kč (celodenní) – tato cena je garantována při dostatečném počtu zájemců, sleva cca 250 Kč v případě, že dítě nebude mít obědy

JEŠTĚ 3 VOLNÁ MÍSTA

3) VÝTVARNÝ TÁBOR – pořádá Dokolečka z.s., týdenní tábor (po-pá, 8-16h), téma CESTA DOBRODRUHŮ, věkový rozsah 4-15 let (děti budou rozdělené do dvou skupin dle věku).
program: vyrazíme jako dobrodruzi na vlastnoručně vyrobených plavidlech, objevíme zajímavé ostrovy a kontinenty s domorodou kulturou
Termín: 12.-16.8.
Kapacita: 24
Cena: 1500 Kč

KAPACITA NAPLNĚNA, PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY POUZE PRO NÁHRADNÍKY

 

více o projektu: http://komunitniskola.dokolecka.cz/prazdniny-v-dokolecku

30.4. končí příjem přihlášek do KKV (10.4.2019 20:25)

Přihlášky nových zájemců o členství v Klubu komunitního vzdělávání přijímáme do 30.4.2019 (pořadí přijetí přihlášek nehraje v přijímacím řízení roli). 

 

Více informací o naší komunitní škole naleznete pod záložkou Klub komunitního vzdělávání, či na tomto odkazu: http://komunitniskola.dokolecka.cz/home

20.4. DEN ZEMĚ NA KLEPCI (10.4.2019 20:19)

Přijďte se zúčastnit tradičního dne Země na Klepci, od 14 do 17 hodin – historické povídání, vystoupení dětí z MŠ, dřevěné městečko a spoustu zajímavých aktivit pro děti i dospělé.

Dokolečka bude u toho a připravuje pro vás výtvarnou dílničku.205cs_10

16.3. MAŠKARNÍ BÁL (17.2.2019 10:50)

Zveme vás na tradiční maškarní bál pro děti, který se bude konat v sobotu 16.3. od 14.30 hodin v kulturním sále v Doubravčicích.

Tentokrát přijede jiný moderátor, ale určitě se můžete těšit na hry, písničky, rej masek a odměnu pro každého účastníka v masce.

Jako každý rok, i letos, pro vás budeme mít připraveno drobné občerstvení.

Děkujeme našim stálým sponzorům akce: firmě Sicar (zastoupené Lenkou Olmrovou) a firmě Arnošt (zastoupené Milanem Jordákem)

PF 2019 (13.1.2019 20:43)

Všem příznivcům, podporovatelům, členům a přátelům Dokolečka přejeme rok, který nás posune o krok dál. Díky za to, že jste s námi a pomáháte nám!

HERNIČKA PRO RODIČE S DĚTMI (20.9.2018 00:14)

Hernička pro nejmenší ve Slunečné ulici bude otevřena vždy 1. a 3. úterý  a 2. a 4. čtvrtek v měsíci od cca 10.15 do 12 h.

Aktuální informace o jejím konání, či případném nekonání najdete na FB Události v Doubravčicích.( Jedná se o veřejnou skupinu, kam se může přihlásit i ten, kdo v Doubravčicích nebydlí.) Vždy v pondělí večer tam naleznete informaci, zda se hernička uskuteční a co bude její náplní.

Ideálně vítáme potvrzení, že se maminky dostaví. V případě velké nemocnosti dětí či maminek se herničky nekonají, naopak za příznivého počasí se někdy přesouvají ven.