DOKOLEČKA - centrum pro rodinu

Děkujeme

Děkujeme za podporu obci Doubravčice.

Velké podpory se nám dostává i od MŠ Ledňáček a MŠ Doubravka, díky.

Dále děkujeme stálým sponzorům a podporovatelům:

firma Arnošt, firma Sicar, Pavel Pačes s manželkou, Martin Pačes – firma Syscentrum, Věra Zajíčková, manželé Bláhovi

a samozřejmě všem aktivním členům spolku a jejich rodinám. DĚKUJEME!

PROVOZ 2019:

 • ESF – OPZ:  Dokolečka Dětský klub (vytvoření odpoledního klubu pro děti mladšího školního věku)
 • ESF – OPZ:  Prázdniny v Dokolečku (3 turnusy příměstských táborů)
 • STŘEDOČESKÝ KRAJ – naplňování koncepce podpory dětí a mládeže: Spolu s hudbou (letní příměstský tábor)
 • AVAST FOUNDATION: Dokolečka v pohybu (vybavení tělocvičny)

PROVOZ 2018:

 • STŘEDOČESKÝ KRAJ – naplňování koncepce podpory dětí a mládeže: Prázdninové Dokolečka (letní příměstský tábor)
 • ESF – OPZ:  Dokolečka Dětský klub (vytvoření odpoledního klubu pro děti mladšího školního věku)

PROVOZ 2017:

 • STŘEDOČESKÝ KRAJ – naplňování koncepce podpory dětí a mládeže: Dokolečka -tvoříme si svůj svět (letní příměstský tábor)
 • STARTOVAČ – sbírka na rekonstrukci prostor ve Slunečné ulici  (nová hernička pro rodiče s dětmi)

PROVOZ 2016:

 • PT PROJECT – sponzorské dary na provoz klubu komunitního vzdělávání
 • STŘEDOČESKÝ KRAJ – podpora participace a tvořivosti mládeže: Děti Doubravčicím (akce pro veřejnost a letní příměstský tábor)

PROVOZ 2015:

 • zapojení se do projektů SÍTĚ MC – TRUST, MPSV, Akademie, Rovné příležitosti v rodině i zaměstnání
 • FOND VZDĚLÁVÁNÍ, SPORTU A VOLNÉHO ČASU STŘEDOČESKÉHO KRAJE – vznik klubovny s knihovnou
 • PT PROJECT – sponzorské dary na vybavení a na provoz klubu komunitního vzdělávání
 • Úřad práce – podpora 1 vytvořeného pracovního místa (odpolední klub)
 • SICAR – vybavení klubu komunitního vzdělávání
 • NADAČNÍ FOND KÉŽ JSOU VŠECHNY BYTOSTI ŠŤASTNY – výzdoba klubovny, dárky pro děti
 • ROSSMANN – v rámci projektu Spolu pro MC jsme získali věcný dar ve formě hygienických potřeb
 • nakladatelství: ALBATROS, MLADÁ FRONTA, PORTÁL – knihy pro rodiče i děti

PROVOZ 2014:

 • HUMANITÁRNÍ FOND STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 • OBEC DOUBRAVČICE – příspěvek na akce pro veřejnost
 • vlastní zdroje
 • zapojení se do projektů Sítě MC o.s.  – např. SPOLU PRO MC, TRUST, SOBĚ-TOBĚ, SPR
 • ROSSMANN – v rámci projektu Spolu pro MC jsme získali věcný dar ve formě hygienických potřeb
 • MLADÁ FRONTA – v rámci projektu Spolu pro MC jsme získali věcný dar ve formě knížek pro děti
 • VERDEON – snížený nájem v kulturním sále

PROVOZ 2013:

 • akce pro veřejnost – Obec Doubravčice
 • vlastní zdroje
 • zapojení se do projektů Sítě MC o.s.

PROVOZ 2012:

 • akce i provoz Obec Doubravčice
 • vlastní zdroje
 • zapojení se do projektů Sítě MC o.s.

V ROCE 2011 BYL PROVOZ CENTRA PRO RODINU FINANCOVÁN PŘEDEVŠÍM z:

 • MPSV  
 • HUMANITÁRNÍHO FONDU STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 • z rozpočtu OBCE DOUBRAVČICE – především na pořádání jednorázových akcí

V ROCE 2010 ZÍSKALO CPR DOKOLEČKA FINANCE NA PROVOZ z:

 • MPSV
 • HF Středočeského kraje
 • na akce přispěla obec Doubravčice

PROVOZ CPR DOKOLEČKA BYL V ROCE 2009 FINANCOVÁN z:

 • MPSV
 • HF Středočeského kraje
 • Obce Doubravčice

Děkujeme!