DOKOLEČKA - centrum pro rodinu

Dokumenty

od 1.6. 2015 dochází ke změnám v našem spolku:

  • název: DOKOLEČKA z.s.
  • spolek má kolektivní (3členný) statutární orgán = rada spolku

Nové stanovy  – výňatek naleznete pod titulkem KDO JSME

PŘIHLÁŠKA pro nové členy

Klub komunitního vzdělávání:

  • přihláška  – členství v KKV: určeno rodičům / zákonným zástupcům, kteří mají zájem o program vzdělávání pro děti mladšího školního věku, ale nejsou řádnými členy spolku Dokolečka z.s.
  • přihláška – řádní členové: do programu vzdělávání pro děti mladšího školního věku

Výroční zprávy:

Sociální profil organizace pro období 2015-20

VZ 2015

VZ 2014 – metoda SRS

 vz2013   vz2012   vz2011   vz2010   vz2009   vz2008   vz2007