DOKOLEČKA - centrum pro rodinu

Kontakty

DOKOLEČKA z.s.

IČO: 28557727

DOUBRAVČICE 94

282 01

telefon: + 420 724 689 786

www stránky: www.dokolecka.cz
e-mail: centrumprorodinu@dokolecka.cz

č.účtu: 2600807261/2010 (FioBank)

statutární zástupci:

Ing.arch. Linda Pačesová

Jana Burešová

Klára Nikolaides