DOKOLEČKA - centrum pro rodinu

KLUB KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

DĚSÍ VÁS PŘEDSTAVA 30 DĚTÍ VE TŘÍDĚ?

HLEDÁTE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP S VYUŽITÍM MODERNÍCH VZDĚLÁVACÍCH METOD?

CHCETE BÝT SOUČÁSTÍ TVOŘIVÉ ŠKOLY A ZÁROVEŇ VĚDĚT, ŽE SE VAŠE DÍTĚ DO ŠKOLY TĚŠÍ?

POKUD ANO, TAK PŘIJĎTE K NÁM:-)

DOubravčickáKOmunitníLaskaváEkologickáČinorodáKAmarádská ŠKOLA

  • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
  • SPOLUPRÁCE – UČÍME SE NAVZÁJEM
  • SPOLUPRÁCE S RODIČI – TVOŘIVÁ ŠKOLA
  • ELKONINOVA METODA ROZVOJE JAZYKA, ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, MATEMATIKA DLE PROF. HEJNÉHO, PROJEKTOVÁ VÝUKA, DNY SE SPECIÁLNÍM PROGRAMEM

Těšíme se na všechny zájemce – zde je možné vyplnit dotazník

Zde najdete podrobnější informace: web KKV

DOKOLEČKA – DĚTSKÝ KLUB

Logo OPZ barevn+ę
Projekt financovaný z ESF: 
číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008021
termín realizace: od 1.8.2018 do 30.6.2021 
realizuje: Dokolečka z.s.
 
cíl projektu: 
Cílem projektu je zřídit dětský klub s kapacitou 16 dětí denně, který pomůže v celkovém souhrnu 18 rodičům. Minimální obsazenost se počítá 10 dětí (60%).
Mezi další cíle projektu patří i možnost poskytnout oběma rodičům šanci si udržet preferovanou práci na plný úvazek, která je v důsledku i náležitě finančně ohodnocena, a dále nabídnout prostor pro maximální soustředění se na kariérní růst a pracovní postup. V Doubravčicích, vzdálených od centra Prahy 60-90 minut autem, se tento problém týká i zkrácených pracovních úvazků.
Zde najdete podrobnější informace: web klubu